Mediánová kalkulačka

Ak ste hľadali spôsob, ako vypočítať strednú hodnotu množiny čísel, potom je kalkulačka Medián presne to, čo potrebujete. Nie je potrebné poznať vzorec. Iba v dvoch jednoduchých krokoch získate správny výsledok za pár sekúnd. Absolútne zadarmo, online matematické riešenie. Môžete tiež použiť naše kalkulačky priemeru, režimu a rozsahu.

Vypočítajte medián Režim výpočtu Vypočítajte rozsah Vypočítajte priemer

Vypočítajte strednú hodnotu

Sem zadajte alebo prilepte svoju množinu čísel


Neplatný vstup
Celkom:
Priemer:
Medián:

Ako vypočítať strednú hodnotu

Krok 1

Napíšte na klávesnicu alebo vložte zo schránky svoju skupinu čísel. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Kliknite na tlačidlo Vypočítať. Výsledok sa okamžite zobrazí na obrazovke.

Krok 3

Teraz môžete výsledok skopírovať do schránky.

Čo je Medián v matematike

Medián je matematická hodnota, ktorá sa často používa pri analýze štatistických údajov. Ľudia si často mýlia medián, režim a priemerné hodnoty. Všetky tieto výpočty sa však používajú na rôzne účely, aj keď majú niečo spoločné.


Ako sa počíta medián. Medián množiny čísel je hodnota, ktorá bude po umiestnení množiny vzostupne presne v strede riadku. Ak je počet čísel párny, potom v strede budú dve čísla. V takejto situácii bude výsledkom aritmetický priemer týchto dvoch čísel.Príklady stredného výpočtu

Príklad 1: Nasledujúca množina čísel je uvedená {8, 9, 5, 1, 6}. Na začiatok usporiadame všetky čísla vzostupne (od najmenších po najväčšie). Bude to {1, 5, 6, 8, 9}. Číslo, ktoré sa objaví v strede (rovnaké množstvo čísel vľavo a vpravo od neho), je medián - v našom príklade je to číslo 6.

Príklad 2: Podobne vezmeme množinu čísel, ale teraz bude mať párne množstvo čísel {8, 9, 5, 1, 7, 2}. Znova usporiadajte čísla vzostupne: {1, 2, 5, 7, 8, 9}. Teraz v strede sú dve čísla naraz - 5 a 7. Ďalej ich musíte pridať a rozdeliť na dve: 5 + 7 = 12. 12/2 = 6. Stredná hodnota v tejto množine čísel je 6.

Mediánová kalkulačka


Prečo možno bude potrebné vypočítať Medián

V praxi je najbežnejším používaním mediánu štatistická analýza. Pre pochopenie si predstavme, že v krajine žije 10 chudobných ľudí a 1 bohatý človek. Všetci chudobní majú 5 dolárov, bohatí 1 000 000 dolárov. Ak spočítate priemerné množstvo peňazí pre každého (stredná hodnota), ukáže sa, že v priemere má každý pekných veľa peňazí, čo neodráža skutočný stav. Ale ak spočítate medián, dostanete 5 dolárov ako priemer na osobu. A to lepšie odráža celkovú skutočnú ekonomickú situáciu v tejto krajine.