Minimálna kalkulačka

Použite našu jednoduchú online kalkulačku minima na vyhľadanie minimálnej hodnoty ľubovoľnej série čísel.

Ako používať minimálnu kalkulačku

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte položku Nájsť minimum. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je minimum v matematike

Minimum (pochádza z latinského slova) v matematike, najnižšia hodnota funkcie v porovnaní s jej hodnotami vo všetkých dosť blízkych bodoch. V matematickej analýze je minimum jedným z typov extrémnej, najnižšej funkčnej hodnoty v danom intervale. Podmienkou minima je operácia n-ar (operácia s n číslami), ktorá vracia najmenšie z čísel.