Kalkulačka režimu

Použite našu jednoduchú online kalkulačku režimu a nájdite hodnotu režimu ľubovoľnej série čísel.

Ako používať režimovú kalkulačku

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť Nájsť režim. Môžete tiež použiť vyhľadávanie, ak ho nenájdete.

Čo je režim v matematike

Režim číselnej série je číslo, ktoré sa opakuje najčastejšie. Používa sa v štatistike a matematike. Číselný rad je množina niekoľkých čísel. Môžu to byť celé čísla alebo zlomky.

Na výpočet režimu sa odporúča usporiadať všetky čísla z množiny údajov vzostupne. Napríklad máte množinu čísel {7, 8, 3, 5, 6, 8}. Po zmene poradia získate {3, 5, 6, 7, 8, 8}. Ako vidíme, číslo 8 sa tu najčastejšie opakuje, čo znamená, že 8 je režim tejto série čísel. Ak sú všetky čísla uvedené iba raz, potom táto séria nemá žiadny režim. Ak existuje niekoľko čísel, ktoré sa opakujú častejšie ako iné a rovnaký počet opakovaní, potom bude mať séria niekoľko režimov.