Kalkulačka kvartilov

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky Kvartil môžete nájsť hodnotu Kvartilu ľubovoľnej série čísel.

Ako používať Kalkulačku kvartilov

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte položku Vyhľadať kvartil. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je kvartil v matematike

Kvartily sú hodnoty, ktoré rozdeľujú údajovú tabuľku (alebo jej časť) do štyroch skupín obsahujúcich približne rovnaký počet pozorovaní. Celkový objem je rozdelený na štyri rovnaké časti: 25%, 50%, 75% 100%.

Prvý kvartil (alebo dolný kvartil) Q1 je definovaný ako hodnota obsahujúca hodnotu f 0,25. Je to rovnaké ako s dvadsiatym piatym percentilom. Hodnota F tretieho kvartilu (alebo horného kvartilu) Q3 je 0,75. Medzikvartilový rozsah IQR je definovaný ako Q3 - Q1.