Kalkulačka rozsahu

Použite našu jednoduchú online kalkulačku rozsahu na vyhľadanie hodnoty rozsahu ľubovoľnej série čísel.

Ako používať kalkulačku rozsahu

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

V rozbaľovacom okne zvoľte Vyhľadať rozsah. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je rozsah v matematike

Rozsah je matematická hodnota, ktorá sa často používa pri analýze štatistických údajov. Ľudia si často mýlia rozsah, režim a priemerné hodnoty. Všetky tieto výpočty sa však používajú na rôzne účely, aj keď majú niečo spoločné.

Ako sa počíta Range. Rozsah množiny čísel je hodnota, ktorá pri umiestnení množiny vzostupne bude presne v strede riadku. Ak je počet čísel párny, potom v strede budú dve čísla. V takejto situácii bude výsledkom aritmetický priemer týchto dvoch čísel.