Horná alebo tretia kvartilová kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky môžete vypočítať hodnotu horného alebo tretieho kvartilu ľubovoľnej série čísel.

Ako používať kalkulačku horného alebo tretieho kvartilu

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte horný alebo tretí kvartil. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je horný alebo tretí kvartil v matematike

Kvartily sú hodnoty, ktoré rozdeľujú údajovú tabuľku (alebo jej časť) do štyroch skupín obsahujúcich približne rovnaký počet pozorovaní. Celkový objem je rozdelený na štyri rovnaké časti: 25%, 50%, 75% 100%. Hodnota F tretieho kvartilu (alebo horného kvartilu) Q3 je 0,75.

Kvartily sa počítajú takto. Vypočíta sa hodnota f každej hodnoty z tabuľky s údajmi. kde i je index hodnoty an je počet hodnôt. Tretí kvartil sa počíta interpoláciou medzi hodnotami f, ktoré sú priamo pod a nad 0,75, aby sa našla hodnota zodpovedajúca hodnote f 0,75.