Nájdite sekvenciu kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky môžete identifikovať postupnosť ľubovoľných sérií čísel.

Ako používať kalkulačku Identifikujte sekvenciu

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť Identifikovať sekvenciu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je to Identifikácia sekvencie v matematike

Postupnosť je taká sada prvkov čísla, ktorá:
- Pre každé prirodzené číslo môžete určiť prvok tejto množiny.
- Toto číslo je číslo položky a označuje pozíciu položky v poradí.
- Pre akýkoľvek prvok (člena) sekvencie môžete určiť postupnosť, ktorá za ním nasleduje.
Sekvencia je teda výsledkom dôsledného výberu položiek danej množiny. Ak sa ktorákoľvek konečná množina prvkov nazýva vzorka konečného objemu, postupnosť sa ukáže ako vzorka nekonečného objemu.