Stredná kalkulačka

Použite našu jednoduchú online kalkulačku stredného pásma na vyhľadanie hodnoty stredného pásma ľubovoľnej série čísel.

Ako používať kalkulačku stredného rozsahu

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na šípke napravo od vstupného poľa.

Krok 3

Vo vyskakovacom okne vyberte možnosť Nájsť strednú triedu. Môžete tiež použiť vyhľadávanie.

Čo je stredná trieda v matematike

Stredná trieda je ďalšou variáciou priemeru, ktorá sa v štatistike bežne používa. Ak chcete vypočítať stredný rozsah množiny čísel, musíte spočítať najvyššiu a najnižšiu hodnotu z množiny údajov a potom ju rozdeliť na dve časti.
Napríklad pre výpočet tejto množiny údajov je tento:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 je tu hodnota stredného rozsahu.