Medián zlomku kalkulačka

Pomocou našej jednoduchej online kalkulačky Fraction Median môžete nájsť hodnotu rozsahu ľubovoľnej série čísel.

Ako používať kalkulačku mediánu zlomkov

Krok 1

Zadajte svoju sadu čísel do vstupného poľa. Čísla musia byť oddelené čiarkami.

Krok 2

Stlačte kláves Enter na klávesnici alebo na tlačidle Vypočítať.

Krok 3

Výsledok uvidíte okamžite. Teraz ho môžete kopírovať a používať.

Čo je zlomok Medián v matematike

Medián zlomkov: Stredné číslo je číslo stojace uprostred usporiadaného počtu čísel (v prípade, že je počet čísel nepárny). Ak je počet čísel v rade párny, stredný riadok je polovičný ako súčet dvoch čísel stojacich v strede usporiadanej série.