Máy tính phương sai

Sử dụng công cụ tính Phương sai trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Phương sai của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính Phương sai

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm phương sai. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phương sai trong toán học là gì

Phương sai, độ phân tán lỗi thời (vĩ độ chỉ được gọi là tán xạ là thước đo độ phân tán của mật độ xác suất xung quanh trọng tâm của nó và có thể được hiểu về mặt vật lý là một mômen quán tính. Về mặt toán học, phương sai đại diện cho mômen bậc hai trung tâm của một biến ngẫu nhiên . Nó được định nghĩa là độ lệch bình phương trung bình của một biến ngẫu nhiên thực so với giá trị kỳ vọng của nó. Nó là bình phương của độ lệch chuẩn, thước đo phân tán quan trọng nhất trong ngẫu nhiên.

Phương sai không bao giờ âm và không thay đổi khi dịch chuyển phân phối. Phương sai của tổng các biến ngẫu nhiên không tương quan bằng tổng phương sai của chúng. Một nhược điểm của phương sai đối với các ứng dụng thực tế là, không giống như độ lệch chuẩn, nó có đơn vị khác với biến ngẫu nhiên. Vì nó được xác định bởi một tích phân, nó không tồn tại cho tất cả các phân phối, tức là nó cũng có thể là vô hạn. Phương sai có thể được tính bằng cách sử dụng công cụ ước tính phương sai, ví dụ: B. phương sai mẫu có thể được ước tính.