Máy tính tối thiểu

Sử dụng máy tính Tối thiểu trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Giá trị nhỏ nhất của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính Tối thiểu

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm mức tối thiểu. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Tối thiểu trong Toán học là gì

Minimum (xuất phát từ từ tiếng Latinh) trong toán học, giá trị hàm thấp nhất so với các giá trị của nó ở tất cả các điểm khá gần nhau. Trong phân tích toán học, cực tiểu là một trong những loại cực trị, giá trị của hàm số thấp nhất tại một khoảng nhất định. Thỏa mãn điều kiện nhỏ nhất là phép toán n-ar (phép toán trên n số), trả về giá trị nhỏ nhất trong các số.