Máy tính IQR (Interquartile)

Sử dụng máy tính Interquartile trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị IQR của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính IQR (Interquartile)

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Liên phân vị. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

IQR (Interquartile) trong Toán học là gì

Phạm vi liên phần tư (IQR) là sự khác biệt giữa phần tư thứ ba và phần tư thứ nhất. Interquartile là một đặc điểm của phân phối giá trị và là một phương sai tương tự mạnh mẽ. Cùng nhau, phạm vi trung vị và phạm vi liên phần có thể được sử dụng thay vì kỳ vọng toán học và phương sai trong trường hợp phân bố phát xạ lớn, hoặc nếu không thể tính toán được phạm vi sau.