Máy tính phần tư trên hoặc phần tư thứ ba

Sử dụng máy tính trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tính giá trị Phần tư trên hoặc Phần tư thứ ba của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính phần tư trên hoặc phần tư thứ ba

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Phần tư trên hoặc Phần tư thứ ba. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phần tư trên hoặc phần tư thứ ba trong Toán học là gì

Phần tư là các giá trị chia một bảng dữ liệu (hoặc một phần của nó) thành bốn nhóm chứa một số lượng quan sát xấp xỉ bằng nhau. Tổng khối lượng được chia thành bốn phần bằng nhau: 25%, 50%, 75% 100%. Giá trị F của phần tư thứ ba (hoặc phần tư trên) Q3 là 0,75.

Phần tư được tính như sau. Giá trị f của mỗi giá trị từ bảng dữ liệu được tính toán. trong đó i là chỉ số của giá trị và n là số giá trị. Phần tư thứ ba được tính bằng cách nội suy giữa các giá trị f nằm ngay dưới và trên 0,75 để tìm giá trị tương ứng với giá trị f là 0,75.