Máy tính tầm trung

Sử dụng máy tính tầm trung trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị tầm trung của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính tầm trung

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm dải giữa. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Midrange trong Toán học là gì

Midrange là một biến thể khác của giá trị trung bình, được sử dụng phổ biến trong thống kê. Để tính toán khoảng giữa của một tập hợp số, bạn cần tính tổng các giá trị cao nhất và thấp nhất từ tập dữ liệu rồi chia đôi.
Ví dụ cho phép tính tập dữ liệu này như sau:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 là giá trị tầm trung ở đây.