Xác định Máy tính Trình tự

Sử dụng máy tính trực tuyến đơn giản của chúng tôi để xác định chuỗi bất kỳ dãy số nào.

Chia sẻ Máy tính Trung vị

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Trung vị vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Trình tự Xác định

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Xác định Trình tự. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Xác định dãy trong Toán học là gì

Dãy số là một tập hợp các phần tử của một số mà:
- Với mỗi số tự nhiên, có thể xác định một phần tử của tập hợp đó.
- Số này là số thứ tự và cho biết vị trí của mặt hàng đó trong dãy số.
- Đối với bất kỳ phần tử (thành viên) nào của dãy, bạn có thể chỉ định dãy theo sau nó.
Do đó, dãy là kết quả của sự lựa chọn nhất quán các mục của một tập hợp nhất định. Nếu bất kỳ tập hợp phần tử cuối cùng nào được gọi là một mẫu của thể tích cuối cùng, thì dãy đó hóa ra là một mẫu có thể tích vô hạn.