Máy tính tối đa

Sử dụng máy tính Tối đa trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Giá trị lớn nhất của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính Tối đa

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Tối đa. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Tối đa trong Toán là gì

Cực đại trong toán học và phân tích toán học, giá trị hàm lớn nhất so với các giá trị của nó ở tất cả các điểm khá gần nhau. Giá trị lớn nhất của hàm so với các giá trị của nó ở các điểm đủ gần. Điểm cực đại gọi là điểm cực trị.