Máy tính phạm vi

Sử dụng máy tính Phạm vi trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Phạm vi của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính phạm vi

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tìm phạm vi. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Phạm vi trong Toán học là gì

Phạm vi là một giá trị toán học được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu thống kê. Mọi người thường nhầm lẫn giữa các giá trị Phạm vi, chế độ và giá trị trung bình. Tuy nhiên, tất cả các phép tính này được sử dụng cho các mục đích khác nhau, mặc dù chúng có điểm chung.

Cách tính Phạm vi. Phạm vi của tập hợp số là giá trị mà khi đặt tập hợp theo thứ tự tăng dần, sẽ nằm chính xác ở giữa hàng. Nếu số lượng các số là chẵn, thì ở giữa sẽ có hai số. Trong tình huống như vậy, kết quả sẽ là trung bình cộng của hai số này.