Máy tính chế độ

Sử dụng máy tính Chế độ trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm giá trị Chế độ của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính Chế độ

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Chế độ. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm nếu bạn không thể tìm thấy nó.

Chế độ trong Toán học là gì

Chế độ của một dãy số là số được lặp lại thường xuyên nhất. Nó được sử dụng trong thống kê và toán học. Dãy số là một tập hợp nhiều số. Chúng có thể là số nguyên hoặc phân số.

Để tính toán chế độ, nên sắp xếp tất cả các số từ tập dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: bạn có một bộ số {7, 8, 3, 5, 6, 8}. Sau khi thay đổi thứ tự, bạn nhận được {3, 5, 6, 7, 8, 8}. Như chúng ta thấy, số 8 thường được lặp lại nhiều nhất ở đây, có nghĩa là 8 là phương thức của dãy số này. Nếu tất cả các số chỉ được trình bày một lần, thì chuỗi này không có chế độ. Nếu có một số số được lặp lại thường xuyên hơn các số khác và cùng số lần, thì chuỗi sẽ có một số chế độ.