Máy tính trung vị phân số

Sử dụng máy tính Trung vị phân số trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Giá trị phạm vi của bất kỳ chuỗi số nào.

Cách sử dụng Máy tính Trung vị Phân số

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên nút Tính toán.

Bước 3

Bạn sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Bây giờ bạn có thể sao chép và sử dụng nó.

Trung vị phân số trong Toán học là gì

Phân số Trung vị: Số trung vị là số đứng giữa một dãy số có thứ tự (trường hợp dãy số là số lẻ). Nếu số các số trong dãy là số chẵn thì hàng trung vị bằng nửa tổng của hai số đứng giữa dãy có thứ tự.