Mediánová kalkulačka

Pokud jste hledali způsob, jak vypočítat střední hodnotu sady čísel, pak je Mediánová kalkulačka přesně to, co potřebujete. Není třeba znát vzorec. Pouze ve dvou snadných krocích získáte správný výsledek během několika sekund. Absolutně zdarma, online matematické řešení. Můžete také použít naše střední, režimové a rozsahové kalkulačky.

Vypočítat medián Režim výpočtu Vypočítejte rozsah Vypočítat průměr

Vypočítejte střední hodnotu

Sem zadejte nebo vložte svoji sadu čísel


Neplatný vstup
Celkový:
Znamenat:
Medián:

Jak vypočítat střední hodnotu

Krok 1

Napište na klávesnici nebo vložte ze schránky sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

Krok 2

Klikněte na tlačítko Vypočítat. Výsledek se okamžitě zobrazí na obrazovce.

Krok 3

Nyní můžete výsledek zkopírovat do schránky.

Co je Median v matematice

Medián je matematická hodnota, která se široce používá při analýze statistických údajů. Lidé si často pletou medián, režim a průměrné hodnoty. Všechny tyto výpočty se však používají pro různé účely, i když mají něco společného.


Jak se vypočítá medián. Medián sady čísel je hodnota, která při umístění sady ve vzestupném pořadí bude přesně uprostřed řádku. Pokud je počet čísel sudý, pak uprostřed budou dvě čísla. V takové situaci bude výsledkem aritmetický průměr těchto dvou čísel.Mediánové příklady výpočtu

Příklad 1: Je uvedena následující sada čísel {8, 9, 5, 1, 6}. Nejprve uspořádáme všechna čísla vzestupně (od nejmenších po největší). Bude to {1, 5, 6, 8, 9}. Číslo, které se objeví uprostřed (stejné množství čísel nalevo a napravo od něj) je medián - v našem příkladu je to číslo 6.

Příklad 2: Podobně vezmeme sadu čísel, ale nyní bude mít sudé množství čísel {8, 9, 5, 1, 7, 2}. Znovu uspořádejte čísla vzestupně: {1, 2, 5, 7, 8, 9}. Nyní uprostřed jsou dvě čísla najednou - 5 a 7. Dále je musíte přidat a rozdělit na dvě: 5 + 7 = 12. 12/2 = 6. Mediánová hodnota v této množině čísel je 6.

Mediánová kalkulačka


Proč možná budete muset vypočítat Median

V praxi je nejběžnějším použitím mediánu statistická analýza. Pro pochopení si představme, že v zemi žije 10 chudých lidí a 1 bohatý člověk. Všichni chudí mají 5 $, bohatí 1 000 000 $. Pokud vypočítáte průměrnou částku peněz pro každého (střední hodnota), ukáže se, že v průměru má každý docela dost peněz, což neodráží skutečný stav. Pokud ale započítáte medián, dostanete 5 $ jako průměr na osobu. A to lépe odráží celkovou skutečnou ekonomickou situaci v dané zemi.