Tổng của Máy tính Chuỗi

Sử dụng máy tính trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm Tổng giá trị Chuỗi của bất kỳ bộ số nào.

Cách sử dụng Tổng của Máy tính Chuỗi

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tổng của Chuỗi. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Tổng của chuỗi trong Toán học là gì

Tổng của một chuỗi, hoặc một tổng vô hạn, hoặc một chuỗi, là một biểu thức toán học cho phép chúng ta viết ra vô số số hạng và ngụ ý giá trị của tổng của chúng, có thể nhận được theo nghĩa cuối cùng. Nếu giá trị của tổng (theo nghĩa giới hạn) tồn tại, thì họ nói rằng chuỗi hội tụ.