Máy tính trung vị

Nếu bạn đang tìm cách tính giá trị trung bình của một tập hợp số, thì Máy tính trung vị chính là thứ bạn cần. Không cần biết công thức. Chỉ trong hai bước đơn giản, bạn sẽ nhận được kết quả chính xác trong vài giây. Hoàn toàn miễn phí, giải toán trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng máy tính Trung bình, Chế độ và Phạm vi của chúng tôi.

Tính giá trị trung vị Tính toán chế độ Tính toán phạm vi Tính trung bình

Tính giá trị trung bình

Nhập hoặc dán vào đây bộ số của bạn


Đâu vao không hợp lệ
Toàn bộ:
Nghĩa là:
Trung bình:

Cách tính giá trị trung bình

Bước 1

Nhập trên bàn phím hoặc dán bộ số của bạn từ khay nhớ tạm. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 2

Bấm vào nút Tính toán. Kết quả sẽ ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.

Bước 3

Bây giờ bạn có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm.

Trung bình trong Toán học là gì

Trung vị là một giá trị toán học được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu thống kê. Mọi người thường nhầm lẫn giữa giá trị trung vị, chế độ và giá trị trung bình. Tuy nhiên, tất cả các phép tính này được sử dụng cho các mục đích khác nhau, mặc dù chúng có điểm chung.


Cách tính trung vị. Trung vị của tập hợp số là giá trị mà khi đặt tập hợp theo thứ tự tăng dần, sẽ nằm chính xác ở giữa hàng. Nếu số lượng các số là chẵn, thì ở giữa sẽ có hai số. Trong tình huống như vậy, kết quả sẽ là trung bình cộng của hai số này.Ví dụ tính toán trung vị

Ví dụ 1: Tập hợp số sau được trình bày {8, 9, 5, 1, 6}. Để bắt đầu, chúng ta sẽ sắp xếp tất cả các số theo thứ tự tăng dần (từ nhỏ nhất đến lớn nhất). Nó sẽ là {1, 5, 6, 8, 9}. Số xuất hiện ở giữa (cùng một lượng số ở bên trái và bên phải của nó) là số trung vị - trong ví dụ của chúng tôi, đó là số 6.

Ví dụ 2: Tương tự, chúng ta lấy một tập hợp số, nhưng bây giờ nó sẽ có một lượng chẵn là {8, 9, 5, 1, 7, 2}. Một lần nữa, sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: {1, 2, 5, 7, 8, 9}. Bây giờ ở giữa có hai số cùng một lúc - 5 và 7. Tiếp theo, bạn cần cộng chúng và chia chúng thành hai: 5 + 7 = 12. 12/2 = 6. Giá trị trung vị của tập hợp số này là 6.

Máy tính trung vị


Tại sao bạn có thể cần tính Trung vị

Trong thực tế, việc sử dụng trung vị phổ biến nhất là phân tích thống kê. Để hiểu rõ, chúng ta hãy tưởng tượng rằng có 10 người nghèo và 1 người giàu sống trong một quốc gia. Tất cả người nghèo có $ 5, người giàu có $ 1.000.000. Nếu bạn tính số tiền trung bình của tất cả mọi người (giá trị trung bình), hóa ra trung bình mọi người có khá nhiều tiền, điều này không phản ánh trạng thái thực. Nhưng nếu bạn tính mức trung bình, bạn sẽ nhận được 5 đô la trung bình cho mỗi người. Và điều đó phản ánh tốt hơn tình hình kinh tế thực tế chung của quốc gia đó.