Kalkulator górnego lub trzeciego kwartylu

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora online, aby obliczyć wartość górnego lub trzeciego kwartylu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora górnego lub trzeciego kwartylu

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Górny lub trzeci kwartyl”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest górny lub trzeci kwartyl w matematyce

Kwartyle to wartości, które dzielą tabelę danych (lub jej część) na cztery grupy zawierające w przybliżeniu równą liczbę obserwacji. Całkowita objętość jest podzielona na cztery równe części: 25%, 50%, 75% 100%. Wartość F trzeciego kwartylu (lub górnego kwartylu) Q3 wynosi 0,75.


Kwartyle oblicza się w następujący sposób. Obliczana jest wartość f każdej wartości z tabeli danych. gdzie i jest indeksem wartości, a n jest liczbą wartości. Trzeci kwartyl oblicza się, interpolując między wartościami f, które są bezpośrednio poniżej i powyżej 0,75, aby znaleźć wartość odpowiadającą wartości f wynoszącej 0,75.