Kalkulator IQR (Interquartile)

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora międzykwartylowego, aby znaleźć wartość IQR dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora IQR (Interquartile)

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym oknie wybierz „znajdź interkwartyl”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest IQR (Interquartile) w matematyce

Przedział międzykwartylowy (IQR) to różnica między trzecim a pierwszym kwartylem. Odstęp międzykwartylowy jest cechą rozkładu wartości i jest solidnym analogiem wariancji. Łącznie mediana i przedział międzykwartylowy mogą być używane zamiast matematycznych oczekiwań i wariancji w przypadku rozkładów dużych emisji lub gdy tych ostatnich nie można obliczyć.