Kalkulator maksymalny

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora maksymalnego online, aby znaleźć maksymalną wartość dowolnej serii liczb.

How to use the Maximum CalculatorJak korzystać z kalkulatora maksymalnego

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź maksimum”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest maksimum w matematyce

Maksimum w matematyce i analizie matematycznej, największa wartość funkcji w porównaniu z jej wartościami we wszystkich dość bliskich punktach. Największa wartość funkcji w porównaniu do jej wartości w wystarczająco bliskich punktach. Punkty maksymalne nazywane są punktami ekstremalnymi.