Kalkulator maksymalny

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora maksymalnego online, aby znaleźć maksymalną wartość dowolnej serii liczb.

Udostępnij kalkulator mediany

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator mediany do zakładek przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiHow to use the Maximum CalculatorJak korzystać z kalkulatora maksymalnego

1

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź maksimum”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest maksimum w matematyce

Maksimum w matematyce i analizie matematycznej, największa wartość funkcji w porównaniu z jej wartościami we wszystkich dość bliskich punktach. Największa wartość funkcji w porównaniu do jej wartości w wystarczająco bliskich punktach. Punkty maksymalne nazywane są punktami ekstremalnymi.