Kalkulator mediany ułamkowej

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora mediany ułamkowej, aby znaleźć wartość zakresu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora mediany ułamkowej

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub przycisk Oblicz.

Krok 3

Wynik zobaczysz natychmiast. Teraz możesz go skopiować i używać.

Co to jest mediana ułamkowa w matematyce

Ułamki Mediana: mediana to liczba stojąca pośrodku uporządkowanej liczby liczb (w przypadku, gdy liczba liczb jest nieparzysta). Jeśli liczba liczb w serii jest parzysta, rząd mediany jest połową sumy dwóch liczb znajdujących się w środku uporządkowanej serii.