Minimalny kalkulator

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora minimalnego online, aby znaleźć wartość minimalną dowolnej serii liczb.

Udostępnij kalkulator mediany

Dodaj do zakładek

Dodaj kalkulator mediany do zakładek przeglądarki


1. Dla Windows lub Linux - naciśnij Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. Dla iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora minimum

1

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź minimum”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest minimum w matematyce

Minimum (pochodzi od łacińskiego słowa) w matematyce, najniższa wartość funkcji w porównaniu do jej wartości we wszystkich dość bliskich punktach. W analizie matematycznej minimum jest jednym z typów ekstremów, najmniejszą wartością funkcji w danym przedziale. Spełnieniem minimalnego warunku jest operacja n-ar (operacja na n liczbach), zwracająca najmniejszą z liczb.