Minimalny kalkulator

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora minimalnego online, aby znaleźć wartość minimalną dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora minimum

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź minimum”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest minimum w matematyce

Minimum (pochodzi od łacińskiego słowa) w matematyce, najniższa wartość funkcji w porównaniu do jej wartości we wszystkich dość bliskich punktach. W analizie matematycznej minimum jest jednym z typów ekstremów, najmniejszą wartością funkcji w danym przedziale. Spełnieniem minimalnego warunku jest operacja n-ar (operacja na n liczbach), zwracająca najmniejszą z liczb.