Kalkulator kwartylowy

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora kwartylowego online, aby znaleźć wartość kwartylową dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora kwartylowego

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź kwartyl”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest kwartyl w matematyce

Kwartyle to wartości, które dzielą tabelę danych (lub jej część) na cztery grupy zawierające w przybliżeniu równą liczbę obserwacji. Całkowita objętość jest podzielona na cztery równe części: 25%, 50%, 75% 100%.


Pierwszy kwartyl (lub dolny kwartyl) Q1 jest zdefiniowany jako wartość zawierająca wartość f równą 0,25. To jest to samo, co dwudziesty piąty percentyl. Wartość F trzeciego kwartylu (lub górnego kwartylu) Q3 wynosi 0,75. Rozstęp międzykwartylowy IQR definiuje się jako Q3 - Q1.