Kalkulator dolnego lub pierwszego kwartylu

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora online, aby obliczyć dolną lub pierwszą wartość kwartylu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora dolnego lub pierwszego kwartylu

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź dolny lub pierwszy kwartyl”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest dolny lub pierwszy kwartyl w matematyce

Kwartyle to wartości, które dzielą tabelę danych (lub jej część) na cztery grupy zawierające w przybliżeniu równą liczbę obserwacji. Całkowita objętość jest podzielona na cztery równe części: 25%, 50%, 75% 100%. Pierwszy kwartyl (lub dolny kwartyl) Q1 jest zdefiniowany jako wartość zawierająca wartość f równą 0,25. To jest to samo, co dwudziesty piąty percentyl. Pierwszy kwartyl oblicza się, interpolując między wartościami f, które są bezpośrednio poniżej i powyżej 0,25, aby znaleźć wartość odpowiadającą wartości f 0,25.