Kalkulator zasięgu

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora zakresu online, aby znaleźć wartość zakresu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora zasięgu

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz opcję Znajdź zakres. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Czym jest zakres w matematyce

Zakres to wartość matematyczna, która jest szeroko stosowana w analizie danych statystycznych. Ludzie często mylą zakres, tryb i średnie wartości. Jednak wszystkie te obliczenia są używane do różnych celów, chociaż mają ze sobą coś wspólnego.


Jak obliczany jest zakres. Zakres ustawionej liczby to wartość, która podczas umieszczania zestaw w kolejności rosnącej będzie dokładnie w środku rzędu. Jeśli kwota liczb jest parzysta, wtedy w środku będą dwie liczby. W takiej sytuacji wynik będzie średnią arytmetyczną tych dwóch liczb.