Zidentyfikuj kalkulator sekwencji

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora online, aby zidentyfikować sekwencję dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z Kalkulatora Identyfikacji Sekwencji

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Zidentyfikuj sekwencję”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Czym jest identyfikacja sekwencji w matematyce

Sekwencja jest takim zbiorem elementów liczby, że:
- Dla każdej liczby naturalnej można określić element tego zbioru.
- Ta liczba jest numerem pozycji i wskazuje pozycję pozycji w sekwencji.
- Dla dowolnego elementu (członka) sekwencji można określić kolejność, która następuje po nim.
Zatem sekwencja jest wynikiem konsekwentnego doboru elementów danego zbioru. Jeśli jakikolwiek ostateczny zestaw elementów nazywa się próbką ostatecznej objętości, sekwencja okazuje się próbką o nieskończonej objętości.