Kalkulator średniotonowy

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora średniego zasięgu online, aby znaleźć wartość średniej zakresu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora średnich tonów

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź środek pasma”. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Czym jest średni zakres w matematyce

Średni zakres to kolejna odmiana średniej, która jest powszechnie używana w statystykach. Aby obliczyć środek zbioru liczb, należy zsumować najwyższą i najniższą wartość ze zbioru danych, a następnie podzielić go na dwie części.
Na przykład dla tego zestawu danych obliczenie jest następujące:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 to tutaj wartość ze średniej półki.