Kalkulator trybu

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora trybu online, aby znaleźć wartość trybu dowolnej serii liczb.

Jak korzystać z kalkulatora trybu

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

Krok 3

W wyskakującym okienku wybierz „Znajdź tryb”. Możesz również skorzystać z wyszukiwania, jeśli nie możesz go znaleźć.

Co to jest tryb w matematyce

Tryb serii liczb to liczba, która jest najczęściej powtarzana. Jest używany w statystykach i matematyce. Seria liczb to zbiór kilku liczb. Mogą to być liczby całkowite lub ułamki.


Aby obliczyć tryb, zaleca się uporządkowanie wszystkich liczb ze zbioru danych w porządku rosnącym. Na przykład masz zbiór liczb {7, 8, 3, 5, 6, 8}. Po zmianie kolejności otrzymujesz {3, 5, 6, 7, 8, 8}. Jak widzimy, najczęściej powtarza się tutaj liczba 8, co oznacza, że 8 jest trybem tej serii liczb. Jeśli wszystkie liczby są prezentowane tylko raz, to ta seria nie ma trybu. Jeśli istnieje kilka liczb, które są powtarzane częściej niż inne i tyle samo razy, seria będzie miała kilka trybów.