Varianskalkylator

Använd vår enkla online varianskalkylator för att hitta variansvärdet för alla siffror.

Hur man använder Variance Calculator

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta variansen. Du kan också använda sökningen.

Vad är variation i matematik

Variansen, föråldrad spridning (kallas endast spridning är ett mått på spridningen av sannolikhetstätheten runt tyngdpunkten och kan tolkas fysiskt som ett tröghetsmoment. Matematiskt representerar variansen det centrala andra ordningens ögonblick av en slumpmässig variabel Det definieras som den genomsnittliga kvadratavvikelsen för en verklig slumpmässig variabel från dess förväntade värde. Det är kvadraten för standardavvikelsen, det viktigaste måttet på dispersion i stokastik.

Variansen är aldrig negativ och förändras inte när fördelningen flyttas. Variansen av en summa av okorrelerade slumpmässiga variabler är lika med summan av deras avvikelser. En nackdel med variansen för praktiska tillämpningar är att den till skillnad från standardavvikelsen har en annan enhet än den slumpmässiga variabeln. Eftersom den definieras av en integral finns den inte för alla distributioner, det vill säga den kan också vara oändlig. Variansen kan beräknas med användning av en variansuppskattare, t.ex. B. provvariansen kan uppskattas.