Kvartilkalkylator

Använd vår enkla online kvartilskalkylator för att hitta kvartilvärdet för alla siffror.

Hur man använder Quartile Calculator

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta kvartilen. Du kan också använda sökningen.

Vad är kvartil i matematik

Kvartiler är värden som delar en datatabell (eller en del av den) i fyra grupper som innehåller ungefär lika många observationer. Den totala volymen är uppdelad i fyra lika delar: 25%, 50%, 75% 100%.

Den första kvartilen (eller den nedre kvartilen) Q1 definieras som ett värde som innehåller ett f-värde på 0,25. Detta är detsamma som den tjugofemte percentilen. F-värdet för den tredje kvartilen (eller övre kvartilen) Q3 är 0,75. Interkvartilområdet IQR definieras som Q3 - Q1.