Nedre eller första kvartilkalkylator

Använd vår enkla online-kalkylator för att beräkna det lägre eller första kvartilvärdet för alla siffror.

Hur man använder lägre eller första kvartilskalkylatorn

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta den nedre eller första kvartilen. Du kan också använda sökningen.

Vad är lägre eller första kvartilen i matematik

Kvartiler är värden som delar en datatabell (eller en del av den) i fyra grupper som innehåller ungefär lika många observationer. Den totala volymen är uppdelad i fyra lika delar: 25%, 50%, 75% 100%. Den första kvartilen (eller den nedre kvartilen) Q1 definieras som ett värde som innehåller ett f-värde på 0,25. Detta är detsamma som den tjugofemte percentilen. Den första kvartilen beräknas genom interpolering mellan f-värden som är direkt under och över 0,25 för att hitta värdet som motsvarar f-värdet på 0,25.