Lägesräknare

Använd vår enkla online-miniräknare för att hitta lägesvärdet för alla serier med siffror.

Hur man använder lägesräknaren

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta läge. Du kan också använda sökningen om du inte hittar den.

Vad är Mode i Math

Läget för en nummerserie är det nummer som upprepas oftast. Det används i statistik och matematik. En nummerserie är en uppsättning med flera nummer. De kan vara antingen heltal eller bråk.

För att beräkna läget rekommenderas det att ordna alla siffror från datamängden i stigande ordning. Till exempel har du en uppsättning siffror {7, 8, 3, 5, 6, 8}. När du har ändrat ordern får du {3, 5, 6, 7, 8, 8}. Som vi ser upprepas numret 8 oftast här, vilket betyder att 8 är läget för denna serie. Om alla siffror presenteras bara en gång, har denna serie inget läge. Om det finns flera nummer som upprepas oftare än andra och samma antal gånger, kommer serien att ha flera lägen.