Minsta miniräknare

Använd vår enkla online miniräknare för att hitta minimivärdet för alla siffror.

Hur man använder miniräknare

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta minsta. Du kan också använda sökningen.

Vad är minimum i matematik

Lägsta (kommer från latinska ord) i matematik, det lägsta funktionsvärdet jämfört med dess värden i alla ganska nära punkter. I matematisk analys är minimumet en av de typer av extrema, det lägsta funktionsvärdet vid ett givet intervall. Att uppfylla minimikravet är n-ar-operation (operation på n-nummer), vilket ger det minsta av siffrorna.