Områdesräknare

Använd vår enkla områdesräknare online för att hitta intervallvärdet för alla siffror.

Dela medianräknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till medianräknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Range Calculator

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta intervallet. Du kan också använda sökningen.

Vad är räckvidd i matematik

Range är ett matematiskt värde som används i stor utsträckning vid analys av statistiska data. Människor förväxlar ofta intervall, läge och medelvärden. Alla dessa beräkningar används dock för olika ändamål, även om de har något gemensamt.

Hur räckvidden beräknas. Området för nummeruppsättningen är det värde som, när du placerar uppsättningen i stigande ordning, exakt i mitten av raden. Om antalet siffror är jämnt kommer det att finnas två nummer i mitten. I en sådan situation blir resultatet det aritmetiska medelvärdet av dessa två siffror.