Områdesräknare

Använd vår enkla områdesräknare online för att hitta intervallvärdet för alla siffror.

Hur man använder Range Calculator

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta intervallet. Du kan också använda sökningen.

Vad är räckvidd i matematik

Range är ett matematiskt värde som används i stor utsträckning vid analys av statistiska data. Människor förväxlar ofta intervall, läge och medelvärden. Alla dessa beräkningar används dock för olika ändamål, även om de har något gemensamt.

Hur räckvidden beräknas. Området för nummeruppsättningen är det värde som, när du placerar uppsättningen i stigande ordning, exakt i mitten av raden. Om antalet siffror är jämnt kommer det att finnas två nummer i mitten. I en sådan situation blir resultatet det aritmetiska medelvärdet av dessa två siffror.