Kalkylator för övre eller tredje kvartil

Använd vår enkla online-kalkylator för att beräkna det övre eller tredje kvartilvärdet för alla siffror.

Hur man använder den övre eller tredje kvartilkalkylatorn

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Övre eller Tredje kvartilen. Du kan också använda sökningen.

Vad är övre eller tredje kvartilen i matematik

Kvartiler är värden som delar en datatabell (eller en del av den) i fyra grupper som innehåller ungefär lika många observationer. Den totala volymen är uppdelad i fyra lika delar: 25%, 50%, 75% 100%. F-värdet för den tredje kvartilen (eller övre kvartilen) Q3 är 0,75.

Kvartiler beräknas enligt följande. F-värdet för varje värde från datatabellen beräknas. där i är indexet för värdet och n är antalet värden. Den tredje kvartilen beräknas genom interpolering mellan f-värden som är direkt under och över 0,75 för att hitta värdet som motsvarar f-värdet 0,75.