Medelstora Miniräknare

Använd vår enkla online-mellankalkylator för att hitta mellanregistervärdet för alla nummerserier.

Dela medianräknare

Lägg till i bokmärken

Lägg till medianräknare i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Midrange Calculator

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta mellanregister. Du kan också använda sökningen.

Vad är mellanregister i matematik

Midrange är en annan variation av genomsnittet, som används allmänt i statistik. För att beräkna mellanområdet för en uppsättning siffror måste du summera de högsta och lägsta värdena från datamängden och sedan dela den i två.
Till exempel för denna datamängdsberäkning är följande:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 är medelvärdet här.