Medelstora Miniräknare

Använd vår enkla online-mellankalkylator för att hitta mellanregistervärdet för alla nummerserier.

Hur man använder Midrange Calculator

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

Steg 3

I popup-fönstret väljer du Hitta mellanregister. Du kan också använda sökningen.

Vad är mellanregister i matematik

Midrange är en annan variation av genomsnittet, som används allmänt i statistik. För att beräkna mellanområdet för en uppsättning siffror måste du summera de högsta och lägsta värdena från datamängden och sedan dela den i två.
Till exempel för denna datamängdsberäkning är följande:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 är medelvärdet här.