Øvre eller tredje kvartilberegner

Brug vores enkle online-lommeregner til at beregne den øvre eller tredje kvartilværdi af en række numre.

Del medianberegner

Føj til bogmærker

Føj medianberegner til dine browserbogmærker


1. For Windows eller Linux - Tryk på Ctrl + D

2. For MacOS - Tryk på Cmd + D

3. For iPhone (Safari) - Tryk og hold nede , og tryk derefter på Tilføj bogmærke

4. For Google Chrome - Tryk på 3 prikker øverst til højre, og tryk derefter på stjernetegnSådan bruges den øvre eller tredje kvartilberegner

1

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

2

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

3

Trin 3

I pop op-vinduet skal du vælge Øvre eller Tredje kvartil. Du kan også bruge søgningen.

Hvad er øvre eller tredje kvartil i matematik

Kvartiler er værdier, der opdeler en datatabel (eller en del af den) i fire grupper, der indeholder et omtrent lige stort antal observationer. Det samlede volumen er opdelt i fire lige store dele: 25%, 50%, 75% 100%. F-værdien af tredje kvartil (eller øvre kvartil) Q3 er 0,75.

Kvartiler beregnes som følger. F-værdien for hver værdi fra datatabellen beregnes. hvor i er indekset for værdien og n er antallet af værdier. Den tredje kvartil beregnes ved at interpolere mellem f-værdier, der er direkte under og over 0,75 for at finde den værdi, der svarer til f-værdien på 0,75.