Mode lommeregner

Brug vores enkle online-tilstandsberegner til at finde tilstandsværdien af en række numre.

Sådan bruges tilstandsberegner

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

Trin 3

I pop op-vinduet skal du vælge Find tilstanden. Du kan også bruge søgningen, hvis du ikke kan finde den.

Hvad er tilstand i matematik

Tilstanden for en nummerserie er det nummer, der gentages oftest. Det bruges i statistik og matematik. En nummerserie er et sæt med flere tal. De kan enten være heltal eller brøker.

For at beregne tilstanden anbefales det at arrangere alle numrene fra datasættet i stigende rækkefølge. For eksempel har du et sæt tal {7, 8, 3, 5, 6, 8}. Når du har ændret ordren, får du {3, 5, 6, 7, 8, 8}. Som vi ser gentages nummeret 8 her ofte, hvilket betyder, at 8 er tilstanden for denne serie af tal. Hvis alle numre kun præsenteres en gang, har denne serie ingen tilstand. Hvis der er flere numre, der gentages oftere end andre og det samme antal gange, vil serien have flere tilstande.