IQR (Interquartile) lommeregner

Brug vores enkle online interkvartile lommeregner til at finde IQR-værdien for enhver række numre.

Sådan bruges IQR (Interquartile) lommeregner

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

Trin 3

Vælg Find interkvartilen i pop op-vinduet. Du kan også bruge søgningen.

Hvad er IQR (interkvartil) i matematik

Interkvartilområdet (IQR) er forskellen mellem tredje og første kvartil. Interkvartil er et kendetegn ved fordelingen af værdien og er en robust variansanalog. Sammen kan median- og interkvartilområdet bruges i stedet for matematisk forventning og varians i tilfælde af store-emissionsfordelinger, eller hvis sidstnævnte ikke kan beregnes.