Midrange-lommeregner

Brug vores enkle online mellemregneregner til at finde mellemregistreringsværdien af enhver række numre.

Sådan bruges mellemregneregner

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

Trin 3

Vælg Find mellemstørrelse i pop op-vinduet. Du kan også bruge søgningen.

Hvad er mellemtone i matematik

Midrange er en anden variation af gennemsnittet, som er almindeligt anvendt i statistikker. For at beregne mellemområdet for et sæt tal skal du summere de højeste og laveste værdier fra datasættet og derefter dele det i to.
For eksempel er beregningen af dette datasæt følgende:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30. 30 er middelværdien her.