Kvartilberegner

Brug vores enkle online kvartil-regnemaskine til at finde kvartilværdien af en række numre.

Sådan bruges kvartilberegneren

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

Trin 3

I pop op-vinduet skal du vælge Find kvartilen. Du kan også bruge søgningen.

Hvad er kvartil i matematik

Kvartiler er værdier, der opdeler en datatabel (eller en del af den) i fire grupper, der indeholder et omtrent lige stort antal observationer. Det samlede volumen er opdelt i fire lige store dele: 25%, 50%, 75% 100%.

Den første kvartil (eller lavere kvartil) Q1 defineres som en værdi, der indeholder en f-værdi på 0,25. Dette er det samme som den femogtyvende percentil. F-værdien af tredje kvartil (eller øvre kvartil) Q3 er 0,75. Interkvartilområdet IQR er defineret som Q3 - Q1.