Nedre eller første kvartilberegner

Brug vores enkle online-lommeregner til at beregne den nedre eller første kvartilværdi for enhver række numre.

Sådan bruges den nedre eller første kvartilberegner

Trin 1

Indtast dit antal numre i indtastningsfeltet. Tal skal adskilles med kommaer.

Trin 2

Tryk på Enter på tastaturet eller på pilen til højre for indtastningsfeltet.

Trin 3

I pop op-vinduet skal du vælge Find den nedre eller første kvartil. Du kan også bruge søgningen.

Hvad er lavere eller første kvartil i matematik

Kvartiler er værdier, der opdeler en datatabel (eller en del af den) i fire grupper, der indeholder et omtrent lige stort antal observationer. Det samlede volumen er opdelt i fire lige store dele: 25%, 50%, 75% 100%. Den første kvartil (eller lavere kvartil) Q1 defineres som en værdi, der indeholder en f-værdi på 0,25. Dette er det samme som den femogtyvende percentil. Den første kvartil beregnes ved at interpolere mellem f-værdier, der er direkte under og over 0,25 for at finde den værdi, der svarer til f-værdien på 0,25.