เครื่องคำนวณช่วง

ใช้เครื่องคำนวณเรนจ์ออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าช่วงของชุดตัวเลขใด ๆ

วิธีใช้เครื่องคำนวณช่วง

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาช่วง คุณยังสามารถใช้การค้นหา

พิสัยในคณิตศาสตร์คืออะไร

Range เป็นค่าทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้คนมักสับสนระหว่างค่าช่วงโหมดและค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามการคำนวณทั้งหมดนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีบางอย่างที่เหมือนกัน

วิธีคำนวณช่วง ช่วงของชุดตัวเลขคือค่าที่เมื่อวางชุดจากน้อยไปหามากจะอยู่ตรงกลางแถว หากจำนวนของตัวเลขเป็นเลขคู่ตรงกลางจะมีตัวเลขสองตัว ในสถานการณ์เช่นนี้ผลลัพธ์จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสองจำนวนนี้