เครื่องคิดเลขสูงสุด

ใช้เครื่องคำนวณสูงสุดออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อหาค่าสูงสุดของชุดตัวเลขใด ๆ

แบ่งปันเครื่องคิดเลขมัธยฐาน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่ามัธยฐานในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณสูงสุด

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปให้เลือกค้นหาค่าสูงสุด คุณยังสามารถใช้การค้นหา

ค่าสูงสุดในคณิตศาสตร์คืออะไร

ค่าสูงสุดในคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ค่าฟังก์ชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับค่าในจุดที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด ค่าที่ใหญ่ที่สุดของฟังก์ชันเมื่อเทียบกับค่าในจุดที่ใกล้พอ จุดสูงสุดเรียกว่าจุดมาก