เครื่องคิดเลขโหมด

ใช้เครื่องคำนวณโหมดออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าโหมดของชุดตัวเลขใด ๆ

แบ่งปันเครื่องคิดเลขมัธยฐาน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่ามัธยฐานในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณโหมด

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาโหมด คุณยังสามารถใช้การค้นหาได้หากไม่พบ

โหมดในคณิตศาสตร์คืออะไร

โหมดของอนุกรมตัวเลขคือตัวเลขที่เกิดซ้ำบ่อยที่สุด ใช้ในสถิติและคณิตศาสตร์ อนุกรมตัวเลขคือชุดของตัวเลขหลายตัว อาจเป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือเศษส่วนก็ได้

ในการคำนวณโหมดขอแนะนำให้จัดเรียงตัวเลขทั้งหมดจากชุดข้อมูลตามลำดับจากน้อยไปมาก ตัวอย่างเช่นคุณมีชุดตัวเลข {7, 8, 3, 5, 6, 8} หลังจากเปลี่ยนคำสั่งซื้อคุณจะได้รับ {3, 5, 6, 7, 8, 8} ดังที่เราเห็นหมายเลข 8 มักจะซ้ำกันมากที่สุดที่นี่ซึ่งหมายความว่า 8 คือโหมดของชุดตัวเลขนี้ หากมีการนำเสนอตัวเลขทั้งหมดเพียงครั้งเดียวซีรีส์นี้จะไม่มีโหมด หากมีตัวเลขหลายตัวที่ทำซ้ำบ่อยกว่าตัวเลขอื่น ๆ และจำนวนครั้งเท่ากันซีรีส์จะมีหลายโหมด